• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Samorząd doktorancki

Rok Akademicki 2017/2018

przewodnicząca:

 mgr Anna Stachowiak  email:a.stachowiak@ighz.pl

 

wiceprzewodnicząca:

mgr Wiesława Florek  email: w.florek@ighz.pl

 

sekretarz:

lek. wet. Katarzyna Barłowska email: k.barlowska@ighz.pl 

 

DOKTORANCKA KOMISJA DYSCYPLINARNA:

mgr Anna Milczarek

mgr Kamila Stepanow

mgr Marta Dux

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna:

mgr Agnieszka Gadecka

mgr Grzegorz Grodkowski

mgr Piotr Pozńanski

Przedstawiciel Doktorantów w Radzie Naukowej IGiHZ PAN:

mgr Aneta Jończy

Reprezentant II Wydziału Nauk  Biologicznych i Rolniczych, Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów PAN:

mgr Karolina Rutkowska

 

 

 

 

 

 

Zebranie Wyborcze do Samorządu Doktorantów   na rok 2016/2017 odbędzie się  8.11.2016 r. o godzinie 10.00 w bud. E.