• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

GRANTY WEWNĘTRZNE

  1. Aleksandra Górecka-Bruzda „Zachowanie, tętno i zmienność tętna,  jako wskaźniki dobrostanu kóz mlecznych: próba oceny”
  2. Maria Grześ „Charakterystyka zmian epigenetycznych powstałych w genach ACSL1 oraz CPS1  w odpowiedzi na dietę wzbogaconą w kwasy linolowy i α-linolenowy u świń rasy pbz”
  3. Artur Jóźwik „Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w mleku i krwi wysokowydajnych kóz po suplementacji zróżnicowanym poziomem aronii w diecie”
  4. Grzegorz Juszczak „Ekspresja białka c-fos w mózgu myszy o niskim i wysokim poziomu perseweracji”
  5. Agata Kokocińska “Wykrywanie markerów zapachowych nowotworów w moczu myszy z zastosowaniem metod behawioralnych i analitycznych”
  6. Rafał Starzyński „Wykorzystanie nanocząstek tlenku żelaza (Iron Oxide Nano Particles, IONPs,) w celu leczenia i zapobiegania niedokrwistości na tle niedoboru żelaza u nowo narodzonych prosiąt – badania pilotażowe.”
  7. Dawid Winiarczyk „Regulacja procesu apoptozy w oocycie i przedimplantacyjnym zarodku myszy na poziomie tran skryptu”
  8. Federica Zacchini „Effect of blastomere biopsy on placenta in mouse model”