• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dyrekcja

Dyrektor:

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
e-mail: sekretariat@ighz.pl
tel. +48 22 756-16-12

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych:

Prof. dr hab. Marek Łukaszewicz
e-mail: m.lukaszewicz@ighz.pl
tel. +48 22 736-71-25

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych:

Mgr inż. Cyprian Tomasik
e-mail: 
c.tomasik@ighz.pl
tel. +48 22 756-14-09