• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Dział Administracji

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

 • Krzysztof Sieradzan (kierownik Działu Administracyjnego) tel. 22 736-70-07, e-mail: k.sieradzan@ighz.pl
 • Danuta Siwiec (sekretariat dyrektora) tel. 22 736-70-00, e-mail: sekretariat@ighz.pl
 • Beata Hryniewicz (Kancelaria Ogólna) tel. 22 756-14-09, e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl 
 • Bożena Kowalczyk (zaopatrzenie, sprawy pracownicze) tel. 22 736-70-05 e-mail: b.kowalczyk@ighz.pl
 • Magdalena Banasiewicz (zamówienia publiczne) tel. 22 736-70-09, e-mail: m.banasiewicz@ighz.pl
 • Magdalena Krawczak (zamówienia publiczne) tel. 22 736-70-09, e-mail: m.krawczak@ighz.pl
 • Karolina Pizoń (zamówienia publiczne) tel. 22 736-70-09, e-mail: k.pizon@ighz.pl
 • Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną: e-mail: pomoc@ighz.pl

 

 • Krzysztof Lasek
 • Jan Łyszkowski
 • Małgorzata Łyszkowska
 • Antoni Mędrzycki
 • Czesław Mokrzycki
 • Dorota Wrzesińska