• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Dział obsługi nauki

DZIAŁ OBSŁUGI NAUKI
Cyprian Tomasik (kierownik Działu Obsługi Nauki) tel. 22 756-14-09, e-mail: c.tomasik@ighz.pl

PLANOWANIE I KOORDYNACJA BADAŃ
Ewa Marczak, tel. 22 736-70-13, e-mail:  e.marczak@ighz.pl
 dr inż. Bogumiła E. Zima-Kulisiewicz, tel. 22 736-70-13, e-mail: e.zima-kulisiewicz@ighz.pl