• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ

KADRA ZAKŁADU BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Kierownik Zakładu:

dr Atanas Atanasov, PhD. a.atanasov@ighz.pl

 

Pracownicy naukowi:

 

prof. dr hab. Lech Zwierzchowski, l.zwierzchowski@ighz.pl

prof. dr hab. Paweł Lipiński prof. IGHZ, p.lipinski@ighz.pl

dr hab. Rafał Starzyński r.starzynski@ighz.pl 

dr hab. Paweł Lisowski, p.lisowski@ighz.pl

dr Maria Grześ, m.grzes@ighz.pl

dr Łukasz Huminiecki, l.huminiecki@ighz.pl

dr Adrian Stankiewicz, adrianstankiewicz85@gmail.com

dr Dongdong Wang, d.wang@ighz.pl

dr  Magdalena Pieczyńska m.pieczyńska@ighz.pl

          

 

 Pracownicy techniczni: 

mgr inż. Ewa Smuda, e.smuda@ighz.pl

Krystyna Wicińska, k.wicinska@ighz.pl

Beata Żelazowska, b.zelazowska@ighz.pl

 

Doktoranci:

mgr inż. Anna Gajowiak, a.gajowiak@ighz.pl

mgr Aneta Jończy, a.jonczy@ighz.pl

mgr Michał Miller, m.miller@ighz.pl

mgr Mateusz Szudzik m.szudzik@ighz.pl

W ramach Zakładu funkcjonują dwa zespoły badawcze:

  • Zespół Biologii Molekularnej Żelaza, kierowany przez prof. dr hab. Pawła Lipińskiego

  • Zespól Bioinformatyki, kierowany przez dr Łukasz Huminieckiego