• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Komisje

KOMISJA D/S ROZWOJU KADRY NAUKOWEJ:

PROF. TADEUSZ JEZIERSKI - przewodniczący Komisji

PROF. EMILIA BAGNICKA - z-ca przewodniczącego Komisji

PROF. PAWEŁ LIPIŃSKI

PROF. ZYGMUNT LITWINCZUK

PROF. MAREK ŁUKASZEWICZ

PROF. MAREK ŚWITOŃSKI

PROF. LECH ZWIERZCHOWSKI

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:

PROF. ANDRZEJ FILISTOWICZ

PROF. MAREK ŁUKASZEWICZ

PROF. TOMASZ SZWACZKOWSKI