• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Administrative Support Unit

ADMINISTRATIVE SUPPORT UNIT

 • Krzysztof Sieradzan (kierownik Działu Administracyjnego) tel. 22 736-70-07, e-mail: k.sieradzan@igbzpan.pl
 • Danuta Siwiec (sekretariat dyrektora) tel. 22 736-70-00, e-mail: sekretariat@igbzpan.pl
 • Wioletta Borowiecka (Kancelaria Ogólna) tel. 22 756-14-09, e-mail: w.borowiecka@igbzpan.pl 
 • Bożena Kowalczyk (zaopatrzenie, sprawy pracownicze) tel. 22 736-70-05 e-mail: b.kowalczyk@igbzpan.pl
 • Magdalena Banasiewicz (zamówienia publiczne) tel. 22 736-70-09, e-mail: m.banasiewicz@igbzpan.pl
 • Magdalena Krawczak (zamówienia publiczne) tel. 22 736-70-09, e-mail: magdalena.krawczak@igbzpan.pl
 • Karolina Pizoń (zamówienia publiczne) tel. 22 736-70-09, e-mail: k.pizon@igbzpan.pl
 • Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną: e-mail: pomoc@igbzpan.pl
 • Jakub Cierpka (BHP), j.cierpka@igbzpan.pl

 

 • Jan Łyszkowski
 • Małgorzata Łyszkowska
 • Dorota Wrzesińska
 • Ryszard Kała
 • Włodzimierz Bobrowski
 • Mirosław Bryciński