• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Terminy obrony rozpraw doktorskich

Streszczenia prac

Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godzinie 945w Sali Konferencyjnej Instytutu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Roberta Staronia

pt.

„Wykorzystanie hemoglobiny  bydlęcej w zapobieganiu i leczeniu niedokrwistości na tle niedoboru żelaza u nowo narodzonych prosiąt. Badanie molekularnych mechanizmów absorpcji żelaza hemowego”.

 

Promotor:   Dr hab. Rafał Starzyński z IGiHZ PAN

Recenzenci:  Dr hab. med. Katarzyna Sikorska z Krajowego Ośrodka Medycyny Tropikalnej

                     Prof. dr hab. Romuald Zabielski z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW

                                                                              

Praca doktorska oraz recenzje  dostępne są do wglądu w Czytelni Biblioteki IGiHZ PAN w Jastrzębcu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są  na stronie internetowej Instytutu ww.ighz.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu              Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

Z A W I A D O M I E N I E

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt

Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 15 listopada 2017 roku o godzinie 1115 Sali Konferencyjnej Instytutu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Kamili Fedorowicz

pt.

„Mapowanie QTL warunkujących analgezję oraz wydolność termoregulacyjną i metaboliczną myszy linii selekcjonowanych na wysoką i niską wrażliwość na stres”.

 

Promotor:   Dr hab. Mariusz Sacharczuk, prof. nadzw. IGiHZ

Recenzenci:   Prof. dr hab. Janusz Błaszczyk z Instytutu Biologii Doświadczalnej

                        Prof. dr hab. Artur Świergiel z Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                              

Praca doktorska oraz recenzje  dostępne są do wglądu w Czytelni Biblioteki IGiHZ PAN w Jastrzębcu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami dostępne są  na stronie internetowej Instytutu ww.ighz.edu.pl

 

Dyrektor Instytutu

                                                             Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk

mgr Robert Staroń
mgr Kamila Fedorowicz