• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Posiedzenia Rady Naukowej

Posiedzenie Rady Naukowej IGiHZ PAN odbędzie  się 15.11.2017 r

SRN-0001/3/2017                                                                     Jastrzębiec, 2017.11.06

 

 

PORZĄDEK DZIENNY POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ 15 LISTOPADA 2017, początek obrad godz. 9.30

Część otwarta posiedzenia Rady:

 1. Uroczysta promocja doktorów i wręczenie dyplomu doktora habilitowanego.

 2. Obrona pracy doktorskiej mgr Roberta Staronia – godz. 9,45

 3. Obrona pracy doktorskiej mgr Kamili Fedorowicz – godz. 11,15

  Część zamknięta posiedzenia Rady:

   

 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Naukowej.

 5. Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biologii Molekularnej.

 6. Podział wyniku finansowego za ubiegły rok.

 7. Zaopiniowanie nagrody rocznej dla Dyrektora IGiHZ PAN

 8. Wybór recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Darii Reczyńskiej.

 9. Wybór komisji egzaminacyjnej:

 10. mgr Anny Milczarek,

 11. mgr Cataliny Diaz,

 12. mgr Miry Suwała.

 13. Zmiana promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Jolanty Pęczkowicz-Szyszka.

 14. Sprawy bieżące Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.

 15. Sprawy wniesione.

   

  Obiad przewidziany jest po zakończeniu obrad RN (około godziny 14.00).

  Powrót do Warszawy godzina 1500.

  W dniu 15.11.2017 zapewniamy środek transportu z Dworca Zachodniego PKPkasa nr 1, o godzinie 8.30

  Uprzejmie informujemy, że Instytut zapewnia nocleg. Osoby zainteresowane transportem lub noclegiem prosimy o kontakt z Kancelarią ogólną IGiHZ, Tel. (22) 736.70.03. lub email: b.hryniewicz@ighz.pl.