• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@ighz.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Zakład Zachowania Się Zwierząt

kadra Zakładu Zachowania się Zwierząt

p.o. Kierownika Zakładu

dr inż. Joanna Marchewka j.marchewka@ighz.pl

 

 

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Tadeusz Jezierski t.jezierski@ighz.pl , tel. 22 736-71-20

dr hab. Aleksandra Górecka-Bruzda a.gorecka@ighz.pl

dr hab. Magdalena Sobczyńska m.sobczynska@ighz.pl

dr Grzegorz Juszczak g.juszczak@ighz.pl

 

Pracownicy techniczni

 

Anna Bobrowska

 

Doktoranci

mgr inż. Agata Kokocińska (a.kokocinska@ighz.pl)