• 36A Postępu st.

    05-552 Magdalenka, Poland

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Adrian Stankiewicz, PhD

Stanowisko:

Assistant professor, Institute of Genetics and Animal Breeding of the PAS

Zainteresowania badawcze:

Bioinformatics, molecular biology, neurobiology, transcriptomics, epigenomics

Dorobek naukowy:

15 papers from JCR list. Approximately 310 citations including citation in Science. Hirsch Index – 8

Wybrane osiągnięcia naukowe (max 1000 znaków)

Award for one of the 5 most highly cited publications in Brain Research Bulletin journal (2013-2016) for paper “Epigenetics of stress adaptations in the brain”.

Scientific scholarship awarded by Voivod of Mazovia (2012)

Prof. Piotr Chomczyński award for publication with high scientific impact (2019) for paper “Glucocorticoids, genes and brain function”

Realizowane projekty badawcze (liczbowo i wybrane max 3 tytuły) -

Principal investigator in „Identification of epigenetic biomarkers of stress” grant (2011-2015). Collaborator in 5 polish and international grants

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne –

Scientific internship in Germany (2017)

Wybrane publikacje (max 5) i patenty (max 2)

Juszczak G.R., STANKIEWICZ A.M. 2018 - Glucocorticoids, genes and brain function. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. Mar 2;82:136-168. doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.11.020. IF = 4.315

Uddin M.S., Stachowiak A., Mamun A.A., Tzvetkov N.T., Takeda S., Atanasov A.G., Bergantin L.B., Abdel-Daim M.M., STANKIEWICZ A.M. 2018 - Autophagy and Alzheimer's Disease: From Molecular Mechanisms to Therapeutic Implications.Front Aging Neurosci. 2018 Jan 30;10:04. doi: 10.3389/fnagi.2018.00004. IF = 3.633

Sampino S., STANKIEWICZ A.M., Zacchini F., Goscik J., Szostak A., Swiergiel A.H., Drago G., Modlinski J.A., Ptak G.E. 2017 - Pregnancy at Advanced Maternal Age Affects Behavior and Hippocampal Gene Expression in Mouse Offspring. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. Feb 22. doi: 10.1093/gerona/glx016. IF = 5.476

STANKIEWICZ A.M., Goscik J., Majewska A., Swiergiel A.H., Juszczak G.R. 2015 - The Effect of Acute and Chronic Social Stress on the Hippocampal Transcriptome in Mice. PLoS One. Nov 10;10(11):e0142195. doi: 10.1371/journal.pone.0142195. IF = 3.05

STANKIEWICZ A.M., Swiergiel A.H., Lisowski P. 2013 - Epigenetics of stress adaptations in the brain. Brain Res Bull. Sep;98:76-92. doi: 10.1016/j.brainresbull.2013.07.003. IF = 2.974

Linki do profili i stron naukowych :

https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Stankiewicz

https://orcid.org/0000-0002-2719-6205