• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach środków przeznaczonych na walkę z COVID19

07.10.20

Do strony głównej Agencji Badań Medycznych

W dniu 7 października 2020 roku rozpoczęto realizację projektu pt. "Opracowanie profilaktycznej szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wywołującego covid-19 (coronavirus disease 2019), w oparciu o wektor wirusowy krowianki MVA". Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych, Polska, numer Projektu 2020/ABM/COVID19/0026.

Projekt ma na celu wytworzenie oraz sprawdzenie bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i immunogenności szczepionki chroniącej przed infekcją wirusem SARS-CoV-2.
Kierownikiem projektu jest dr hab. n. med Piotr Religa.

Okres realizacji: 2020.10.07 - 2022.04.07

Wartość dofinansowania: 5 000 000 PLN

 

 

Streszczenie projektu:

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na globalne, pilne zapotrzebowanie na rozwiązanie problemu szerzącej się, od końca 2019 roku, epidemii covid-19, spowodowanej przez koronawirus SARS-CoV-2. Dnia 11 marca 2020 roku, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szybko rozprzestrzeniająca się epidemia covid-19 powinna być traktowana jako pandemia, stanowiąca zagrożenie dla zdrowia i życia ludności zamieszkującej większość krajów wszystkich kontynentów. Znanymi narzędziami biotechnologicznymi, używanymi do produkcji szczepionek, są wektory wirusowe, zawierające wbudowane sekwencje kodujące kluczowe antygeny białkowe danego patogenu, wyzwalające u zaszczepionych osób odpowiedź immunologiczną przeciwdziałającą zakażeniu, lub neutralizującą istniejącą infekcję (Bull, Nuismer et al. 2019). Jednym z takich wektorów jest wirus krowianki VACA (ang. vaccinia virus), którego wersję odpowiednio zmodyfikowaną MVA (ang. modified vaccinia virus Ankara) wykorzystuje się do dzisiaj w produkcji szczepionek. Nasz zespół w przeszłości przeprowadził udaną próbę stworzenia szczepionek przeciwko mysiemu oraz ludzkiemu wirusowi cytomegalii, opartych o atenuowany wirus MVA. Podobne podejście zamierzamy zastosować przy opracowaniu szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, wybierając jako cel terapeutyczny 3 kluczowe białka tego wirusa, uczestniczące w procesie wnikania do infekowanej komórki gospodarza: podjednostki U1 białka S, podjednostki U2 białka S oraz białko nukleokapsydu N (Liu, Liu et al. 2020, Luan, Lu et al. 2020). Konstrukcja szczepionki zostanie przeprowadzona z zachowaniem standardów dobrej praktyki wytwarzania, a następnie przetestowana w badaniach przedklinicznych na zwierzętach (myszach) z zachowaniem zasad dobrej praktyki laboratoryjnej GLP, w celu wstępnej oceny jej toksyczności i immunogenności. Ostatnim etapem projektu będzie ocena bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i immunogenności wyprodukowanej szczepionki w badaniu klinicznym I fazy na zdrowych ochotnikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania badań z udziałem ludzi, standardami etycznymi i dobrą praktyką kliniczną (Deklaracją Helsińską oraz wytycznymi ICH GCP).